Εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. i_programmatismos