Το Ίδρυμα ενισχύει κάθε χρόνο με χρηματικά βραβεία τους αριστούχους απόφοιτους του Λυκείου της Αγριάς.