Κατασκευαστής: Γιάννης Γερόπουλος

Credits: Joomla!, PHP, MySQLi, Javascript.